3000 serie

Mực sử dụng ở nhiệt độ 750-850 độ C
Bao bì: 5kg/ thùng – dạng bột
10kg/ thùng – dạng nhão

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.