Mực In lưới Hàn Quốc

0 Comments

Mực in lưới Hàn Quốc bao gồm mực in lưới ở 2 dòng nhiệt độ cao và thấp. Đối với dòng nhiệt độ cao: hãng mực tiêu biểu là Shinceramic.