bảng mã màu Shinceramic 7000 serie ( pantone màu quốc tế)

0 Comments

bảng mã màu Shinceramic 3000 serie ( pantone màu quốc tế)

0 Comments

bảng mã màu Shinceramic 8000 serie ( pantone màu quốc tế)

0 Comments

bảng mã màu mực Samsung Huetone

0 Comments

  samsung huetone      

Mực In lưới Hàn Quốc

0 Comments

Mực in lưới Hàn Quốc bao gồm mực in lưới ở 2 dòng nhiệt độ cao và thấp. Đối với dòng nhiệt độ cao: hãng mực tiêu biểu là Shinceramic.